Obwieszczenie IGPM.6733.3.2016

2016-11-03 08:06:47 Ogłoszenia

1.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV,
2.Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV,
3.Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV, więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-11-02 11:48:29 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25 więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016

2016-10-28 13:45:49 Ogłoszenia

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991 w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2016

2016-10-28 13:44:09 Ogłoszenia

Budowa obiektu kompleksowej usługi skupu, przechowywania nasion i produkcji karm dla zwierząt domowych w ramach Rewitalizacji Kółka Rolniczego w Chrzanowie gm. Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2016

2016-10-28 10:08:29 Ogłoszenia

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania, obejmującego; urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altanę, oraz niezbędne elementy małej architektury. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2016-10-27 12:04:37 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Obwieszczenie BKŚ.III.6733.7.2016

2016-10-21 11:04:20 Ogłoszenia

Zadanie 1- Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego.
Zadanie 2- Budowa dwóch boisk przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie na działkach o nr ewid. 1680/1, 1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 w obrębie 0014, jednostka Pacanów. więcej»

Informacja Ministra Środowiska

2016-10-20 09:43:39 Ogłoszenia

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018 więcej»

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

2016-10-19 12:13:46 Ogłoszenia

rewitalizacja więcej»

Obwieszczenie SKO

2016-10-19 10:02:28 Ogłoszenia

w sprawie budowy stacji paliw w Słupi więcej»