Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2022-02-24 12:23:37 Ogłoszenia

Przebudowa przepustu więcej»

Komunikat - STOPIEŃ ALARMOWY CHARLIE CRP

2022-02-22 12:28:07 Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2021

2022-02-18 11:46:49 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 2” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 23/3 i 23/4 obręb Kwasów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2021

2022-02-18 11:45:15 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 1” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 275 i 276/1 obręb Sroczków więcej»

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ,, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY PACANÓW W 2022 R.”

2022-02-16 14:35:12 Ogłoszenia

więcej»

KOMUNIKAT - STOPIEŃ ALARMOWY ALFA CRP

2022-02-16 08:53:55 Ogłoszenia

więcej»

ZARZĄDZENIE nr 14/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 11 lutego 2022 r.

2022-02-11 10:30:26 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kępa Lubawska więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2021.2022

2022-02-10 14:13:21 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania lokalu po byłym posterunku policji na dwa oddzielne, mieszkalne lokale socjalne wraz z niezbędną przebudową i nowymi instalacjami (elektryczna, wod.-kan., gazowa, CO). na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1436, położonej w obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2022

2022-02-04 08:03:24 Ogłoszenia

,,Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Grabowica oraz Żabiec" więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2022

2022-01-26 10:22:34 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 424/2, 424/3, 424/4 i 423 obręb Żabiec, gmina Pacanów, więcej»