Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GK.6810.4.8.2021

2021-05-18 07:14:05 Ogłoszenia

więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy

2021-04-30 13:54:15 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. obowiązującej od 1 kwietnia 2021r.

2021-04-29 09:37:52 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2020/2021

2021-04-12 14:19:17 Ogłoszenia

Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” planowanego na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 w m. Słupia, w gminie Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019.2020.2021

2021-04-09 13:40:54 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu) więcej»

INFORMACJA o rozpoczęciu prac związanych z aktualizacją numeracji porządkowej

2021-04-09 10:04:07 Ogłoszenia

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów informuje o rozpoczęciu weryfikacji terenowej numeracji porządkowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów mającej na celu aktualizację bazy EMUiA wraz z usunięciem zdublowanych numerów adresowych. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2020/2021

2021-04-06 12:56:00 Ogłoszenia

„Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2021

2021-04-02 10:56:26 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 288/4 w miejscowości Książnice, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2021

2021-04-02 10:53:24 Ogłoszenia

Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie” planowane do realizacji na działkach nr 1625, 1991, 2005, 1974/1 obręb Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019.2020.2021

2021-03-23 18:45:45 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu) więcej»