Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 26 kwietnia 2024 r.

2024-04-29 19:03:01 Ogłoszenia

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. więcej»

Informacja

2024-04-29 09:33:47 Ogłoszenia

w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2024r. więcej»

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r.

2024-04-25 19:17:46 Ogłoszenia

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2024

2024-04-10 14:32:36 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r.

2024-04-10 11:08:36 Ogłoszenia

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
więcej»

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r.

2024-04-10 11:07:27 Ogłoszenia

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2023.2024

2024-04-04 13:37:46 Ogłoszenia

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN oświetlenia drogowego o długości do 500,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 135/2, 169, 170, 173, 178, 179, 180, 181, 924 oraz 1000 położone w miejscowości Żabiec, obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2023/2024

2024-03-28 14:49:46 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr 278/1 obręb Komorów, gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6220.2FGO.2023

2024-03-22 07:08:44 Ogłoszenia

Rozbudowa Drogi Krajowej nr 79 na odcinku Słupia-Nowy Korczyn więcej»

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pacanowie z dnia 22 marca 2024 r.

2024-03-22 07:06:01 Ogłoszenia

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. więcej»