ZAWIADOMIENIE ROŚ.6220.10.2021/2022

2022-03-18 08:59:54 Ogłoszenia

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 3” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 210/3 obręb Kwasów więcej»

Komunikat o przedłużeniu stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE - CRP do 31 marca 2022 r. do godz. 23. 59

2022-03-16 08:45:04 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2021

2022-03-14 10:53:46 Ogłoszenia

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 2” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2021

2022-03-14 10:51:38 Ogłoszenia

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 1” więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2021.2022

2022-03-07 14:48:10 Ogłoszenia

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części usługowej istniejącego obiektu mieszkalno-usługowego na cele socjalne, wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury gwarantującej prawidłowe jego funkcjonowanie, obejmująca część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1436, położonej w obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Komunikat - trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie całego kraju obowiązuje do 15 marca 2022 r. do godz. 23:59

2022-03-07 07:30:28 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2022 i projekt decyzji WZ

2022-02-28 09:30:20 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.
na części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 165/1, 165/2, 165/3, 167, 188, 189, położonych w obręb: 0021 Wójcza, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2022-02-24 12:23:37 Ogłoszenia

Przebudowa przepustu więcej»

Komunikat - STOPIEŃ ALARMOWY CHARLIE CRP

2022-02-22 12:28:07 Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2021

2022-02-18 11:46:49 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 2” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 23/3 i 23/4 obręb Kwasów więcej»