Obwieszczenie IGPM.6733.2.2018

2018-11-26 12:33:30 Ogłoszenia

Budowa ok. 33,0 mb odcinka sieci wodociągowej Ø110 mm wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury gwarantującej prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2018

2018-11-23 10:20:20 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-11-19 13:59:48 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2018

2018-11-19 13:58:27 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Pacanów

2018-11-15 12:02:30 Ogłoszenia

więcej»

Konkurs na opracowanie koncepcji budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie

2018-11-07 13:10:02 Ogłoszenia

Wójt Gminy Pacanów zaprasza do udziału w konkursie architektoniczno - urbanistycznym na opracowanie koncepcji budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 141/2018

2018-11-06 13:49:35 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie SKO w Kielcach z 30.10.2018 r.

2018-11-06 12:27:26 Ogłoszenia

W SPRAWIE ZŁOżONEJ SKARGI więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2018 r.

2018-10-31 10:54:21 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie SKO

2018-10-24 07:12:07 Ogłoszenia

Obwieszczenie więcej»