Obwieszczenie IGPM.6733.5.2020

2020-06-17 14:58:25 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 1970, 2108/10, 2108/11, 2108/3, 2108/15, 1953, 1688/1, 1385, 1384, położonej w miejscowości Pacanów, obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Prezentacja na szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych

2020-06-17 09:57:36 Ogłoszenia

więcej»

POSTANOWIENIENR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 czerwca 2020 r.

2020-06-15 20:17:34 Ogłoszenia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywości dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

2020-06-15 14:49:09 Ogłoszenia

więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 15 czerwca 2020 roku

2020-06-15 12:12:27 Ogłoszenia

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: więcej»

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

2020-06-15 12:00:26 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.
więcej»

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r.

2020-06-15 08:09:41 Ogłoszenia

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. więcej»

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 czerwca 2020 r.

2020-06-13 07:05:34 Ogłoszenia

więcej»

Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 9 czerwca 2020 r.

2020-06-10 10:02:57 Ogłoszenia

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 09:11:24 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach. więcej»