Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-02-09 15:21:25 Ogłoszenia

Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2017

2018-02-06 12:55:14 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.11.2017

2018-02-02 12:10:35 Ogłoszenia

O zawieszeniu postępowania administracyjnego więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2017

2018-02-02 11:47:00 Ogłoszenia

o zawieszeniu postępowania administracyjnego więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.A.2017

2018-02-02 11:43:49 Ogłoszenia

O zawieszeniu postępowania administracyjnego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2017.2018

2018-01-19 12:23:04 Ogłoszenia

Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia. więcej»

Ogłoszenie - konkurs ofert

2018-01-17 11:16:13 Ogłoszenia

na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.17.2017

2018-01-16 14:57:40 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.18.2017

2018-01-16 14:55:03 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych więcej»

Obwieszczenie SKO

2018-01-12 14:03:14 Ogłoszenia

znak: SKO.OŚ-60/3723/211/2017 więcej»