Ogłoszenie Wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

2024-01-29 17:53:35 Ogłoszenia

pn. ,, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2024 r.” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2023/2024

2024-01-29 15:47:14 Ogłoszenia

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr 278/1 obręb Komorów, gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie ZITS.6220.2FGO.2023

2024-01-26 15:23:47 Ogłoszenia

Obwieszczenie ZITS.6220.2FGO.2023 więcej»

Obwieszczenie IGPM.6730.28.2022.2023.2024

2024-01-26 14:43:48 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury związanymi z budową i eksploatacją modułów fotowoltaicznych, obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 971, 1029, 1098 oraz 1099, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2022.2024

2024-01-26 14:42:31 Ogłoszenia

Budowa odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 710,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”, więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2024

2024-01-24 08:16:44 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacja elektry. zasilająca wzl, szafa sterownicza oraz zjazd z drogi publicznej) w m. Niegosławice w ramach realizacji inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy duże Karsy Małe”; więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2024

2024-01-24 08:14:34 Ogłoszenia

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 703, 1207/1 obręb Słupia, gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie RLG-V.6220.2.2023

2024-01-22 12:17:55 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1062T Magierów -Piestrzec - Zołcza Ugory na odcinku Piestrzec - Zołcza Ugory od km 3 + 406 do km 6 + 246 dł.2810 m więcej»

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2024-01-16 12:06:46 Ogłoszenia

O zdrowie dbamy i sport uprawiamy - doposażenie zaplecza i stadionu piłkarskiego w Słupi więcej»

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2024-01-16 12:03:47 Ogłoszenia

Swoje miejsce mamy - nad stawem się spotykamy więcej»