INFORMACJA o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

2022-12-30 10:16:28 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2022

2022-12-27 12:24:49 Ogłoszenia

Przebudowa i budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca część nieruchomości o numerach ewidencyjnych 343/2 oraz 345, położonych w miejscowości Słupia, obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów więcej»

Wszczęcie postępowania KR.ZUZ.4.4211.7.2022.NP

2022-12-22 09:54:24 Ogłoszenia

więcej»

Wszczęcie postępowania KR.ZUZ.4.4213.18.2022.AK

2022-12-22 09:53:13 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2022

2022-12-20 09:05:46 Ogłoszenia

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS4491B” wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG LOGOPEDY 2023

2022-12-13 12:50:13 Ogłoszenia

- prowadzenie konsultacji logopedycznych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi w 2023 roku z pominięciem ferii letnich więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

2022-12-09 11:25:40 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2022

2022-12-09 08:58:52 Ogłoszenia

Przebudowa i budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, na części nieruchomości o numerach ewidencyjnych 343/2 oraz 345, położonych w miejscowości Słupia, obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów,
więcej»

Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują

2022-12-01 10:40:24 Ogłoszenia

więcej»

Umowa nr 202445/2022 dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

2022-11-23 10:54:21 Ogłoszenia

więcej»