Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pn: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2019 r."

2019-02-25 12:15:40 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ. 6220.1.2019

2019-02-15 13:53:56 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2018.2019

2019-02-12 19:19:57 Ogłoszenia

Budowa stacji transmisyjnej WA-0117 z wieżą telekomunikacyjną i wewnętrzną linią zasilania, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 186, położonej w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, jednostka ewidencyjna: Pacanów, gmina Pacanów.
więcej»

Zarządzenie Nr 11/2019

2019-02-08 09:39:38 Ogłoszenia

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2018

2019-02-07 12:02:55 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów więcej»

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2019-01-31 13:38:43 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów więcej»

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2019-01-31 08:57:24 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2018

2019-01-28 13:03:28 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2018.2019

2019-01-24 13:15:46 Ogłoszenia

Budowa stacji transmisyjnej WA-0117 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2018

2019-01-23 14:54:16 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów więcej»