ZARZĄDZENIE nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 09:11:24 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 09:09:18 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 3 lat. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 09:04:14 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 08:48:14 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 57/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r

2020-06-05 08:45:11 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2020

2020-05-26 11:41:11 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 1970, 2108/10, 2108/11, 2108/3, 2108/15, 1953, 1688/1, 1385, 1384, położonej w miejscowości Pacanów, obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie SKO.OŚ-60/638/22/2020 z dnia 30.04.2020 r.

2020-05-20 14:43:46 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczennie ROŚ.6220.6.2020

2020-05-18 09:52:33 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 2”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica” planowanej do realizacji na działce o nr ewid. gr 113/2 obręb 0019 Trzebica
więcej»

Obwieszczennie ROŚ.6220.5.2020

2020-05-18 09:50:24 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 1”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica” planowanej do realizacji na działce o nr ewid. gr 111 obręb 0019 Trzebica.
więcej»

Obwieszczennie IGPM.6733.4.2020

2020-05-14 11:25:26 Ogłoszenia

Nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej na cele związane z dotychczasową jego funkcją. więcej»