Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2020/2021

2021-09-15 15:05:35 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2020/2021

2021-09-15 15:04:23 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2021

2021-09-03 14:40:55 Ogłoszenia

udowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych SROCZKÓW VIII do 1 MW każda, o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sroczków, gm. Pacanów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości więcej»

Zawiadomienie GKN.6810.4.10.2021

2021-09-03 12:47:44 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2021-09-03 09:18:35 Ogłoszenia

Organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności więcej»

Decyzja Starosty Buskiego GKN.6810.4.11.2021

2021-09-02 07:55:20 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2021

2021-08-18 13:28:51 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów- Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346”, obejmującego działki nr 714, 736, 845 (pas drogowy drogi gminnej) oraz fragmentarycznie działki nr 718, 731/1 (pasy drogowe dróg powiatowych – włączenia dróg gminnych) obręb Komorów. więcej»

Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług logopedy

2021-08-17 14:25:31 Ogłoszenia

- prowadzenie konsultacji logopedycznych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi
więcej»

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego

2021-08-16 11:44:11 Ogłoszenia

Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2020/2021

2021-08-13 11:20:44 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»