Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów

2022-01-19 08:37:10 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2021.2022

2022-01-17 13:05:06 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania lokalu po byłym posterunku policji na dwa oddzielne, mieszkalne lokale socjalne wraz z niezbędną przebudową i nowymi instalacjami (elektryczna, wod.-kan., gazowa, CO). więcej»

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2022-01-13 14:59:01 Ogłoszenia

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2022 roku więcej»

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego

2022-01-13 11:35:58 Ogłoszenia

pn. Zakup strojów piłkarskich dla amatorskiej drużyny halowej piłki nożnej ,,Forest „ Żabiec. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2020/2021/2022

2022-01-05 12:18:19 Ogłoszenia

„Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2020/2021

2021-12-15 11:40:40 Ogłoszenia

zawiadomienie stron postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2021

2021-12-15 11:38:35 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 3” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 210/3 obręb Kwasów więcej»

Obwieszczenie_SO-V.7422.34.2021

2021-12-13 12:04:38 Ogłoszenia

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego więcej»

Zapytanie ofertowe

2021-12-08 13:24:58 Ogłoszenia

na świadczenie usług logopedy więcej»

Obwieszczenie ROŚ

2021-12-08 12:54:15 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»