Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.7.2022.AK

2022-08-23 11:39:39 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 18+834 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 1149/1 obręb Słupia gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w m. Słupia, zlokalizowanej na dz. 922/1, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.10.2022

2022-08-18 10:11:17 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 250/1, 254/1, 258/1, 262/1 oraz część działki drogowej o nr ewid. 1212 obręb Słupia, gmina Pacanów
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2022

2022-08-12 17:08:17 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Słupia planowanego do realizacji na całości działek o nr ewid. gr 971, 1029, 1098 i na części działki o nr ewid. 1099 obręb Słupia gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.103.2022.MB

2022-08-12 12:15:20 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Zawiadomienie BKŚ.IV.6220.4.2021

2022-08-08 09:34:40 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej Oleśnica 150 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica gmina Oleśnica. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.152.2022.AK

2022-08-08 07:20:51 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.151.2022.AK

2022-08-08 07:20:12 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.150.2022.AK

2022-08-08 07:19:37 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.148.2022.AK

2022-08-08 07:19:04 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.147.2022.AK

2022-08-08 07:18:09 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»