Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2016

2016-10-07 12:59:40 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2016

2016-10-07 12:55:53 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2016

2016-10-07 12:52:22 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2016

2016-10-07 12:50:39 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.6.2016

2016-10-07 12:48:08 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości Słupia więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2016

2016-10-06 13:58:42 Ogłoszenia

1.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV,
2.Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV,
3.Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV,
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2016

2016-10-05 09:40:47 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice więcej»

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji i druk ankiety

2016-10-05 09:05:33 Ogłoszenia

W RAMACH OPRACOWYWANIA STRATEGII ROZWOJU DLA GMINY PACANÓW NA LATA 2016-2026
więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2016-09-30 08:27:58 Ogłoszenia

,,Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów" więcej»

Obwieszczenie

2016-09-27 11:09:08 Ogłoszenia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji więcej»