NAZWA: Urząd Miasta i Gminy Pacanów

RODZAJ: Gmina miejsko-wiejska

ADRES:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

NIP: 655-11-84-418
REGON: 000548710

KONTAKT:
Telefon 413765403, 413765461, 413765288, 413765455, 413765456
Fax 41 3765980
Adres e-mailug@pacanow.pl

Burmistrz:
Krzysztof Eliasz
Telefon 41 3765403 w. 12
Adres e-mailburmistrz@pacanow.pl

SEKRETARZ:
Kazimierz Zdziebko
Telefon 41 3765403 w.11
Adres e-mailsekretarz@pacanow.pl

SKARBNIK:
Dorota Adamczyk
Telefon 41 3765403 w.22
Adres e-mailskarbnik@pacanow.pl

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

Dotychczasowy kod terytorialny 2601042
zastępuje się kodami:
Pacanów - 2601043
Pacanów miasto - 2601044
Pacanów obszar wiejski - 2601045

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na podstawie art. 10 i art. 11 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).

herb1.jpg

 Urząd Miasta i Gminy
NIP:
655-11-84-418
REGON: 000548710

Gmina Pacanów
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów
NIP: 655-17-90-515
REGON: 291010547

>>Wykaz numerów wewnętrznych<<

Skrytka ePUAP: /758oq3xsuk/skrytka lub /758oq3xsuk/SkrytkaESP

Wpłaty podatków lokalnych oraz opłat za wydanie dokumentów (np. odpis aktu) realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy dokonać na rachunek bankowy : Nr 82 85170007 0040  0400 0172 0073 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, o/Pacanów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne konta bankowe