Zawiadomienie ROŚ.6220.14 2017

2017-08-28 10:37:34 Ogłoszenia

Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr.371/2 i 373/1 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie,
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.10.2017

2017-08-23 13:27:57 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr.370 i 371/1 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie,
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.11.2017

2017-08-22 13:21:07 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr.278 obręb 0009 Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie,
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.13.2017

2017-08-22 13:18:59 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr.251 , 252 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie,
więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2017-08-21 11:35:40 Ogłoszenia

Akademia Piłki Nożnej więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-08-18 12:49:07 Ogłoszenia

postępowania o o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2017

2017-08-16 13:08:05 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 596/3,597/1,597/5 obręb 0018 Słupia , gmina Pacanów, powiat Buski, woj. Świętokrzyskie, więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2017-08-16 10:20:18 Ogłoszenia

Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.A.2017

2017-08-10 13:27:50 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działce o nr ewid.gr.92/3 obręb 0004 Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Informacja z otwarcia ofert OSO.271.1.2017

2017-08-04 13:42:14 Ogłoszenia

dotyczy przetargu na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 więcej»