Obwieszczenie IGPM.6733.3.2019.2020

2020-01-10 13:20:09 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2020

2020-01-09 11:23:48 Ogłoszenia

Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków V” o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków, gmina Pacanów planowanego do realizacji na części działek o nr ewid. gr 33, 34, 35 obręb ewidencyjny Sroczków. więcej»

Obwieszczenie BUŚ.6220.14.2019 z dnia 24.12.2019

2019-12-30 08:51:10 Ogłoszenia

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2019

2019-12-04 10:17:20 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książnice, planowanego do realizacji na działce nr 254 obręb Książnice - została wydana decyzja więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2019

2019-12-04 10:14:31 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II - została wydana decyzja więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2019

2019-12-03 07:42:30 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m - została wydana decyzja. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2019

2019-11-28 12:05:52 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2019

2019-11-28 12:04:19 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących. Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197
więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2019-11-27 07:15:31 Ogłoszenia

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2019 r. obowiązującej od 1 listopada 2019r. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2019

2019-11-22 11:42:16 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m. więcej»