Zmiana rachunku bankowego na który należy przekazywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-10-07 08:54:00 Ogłoszenia

Informujemy, że od dnia 07.10.2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o wpłacanie na nowy numer rachunku bankowego: NBS Solec-Zdrój O/Pacanów, Nr rachunku: 85 8517 0007 0040 0400 0172 0213więcej»

Zarządzenie Nr 99/2019

2019-10-04 08:57:44 Ogłoszenia

w sprawie powołania przy Gminie Pacanów Kapituły Nagrody Burmistrza "Pacanowski Laur" więcej»

Zarządzenie Nr 98/2019

2019-10-02 07:40:13 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2019 roku więcej»

POSTANOWIENIE NR 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r.

2019-09-23 18:12:07 Ogłoszenia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-09-23 10:17:21 Ogłoszenia

Organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-09-20 11:52:29 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne więcej»

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych

2019-09-14 07:29:53 Ogłoszenia

z dnia 13 września 2019 r. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-09-10 07:00:56 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-09-06 17:06:44 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego do realizacji w m. Biechów na działce o nr ewid. gr. 1190/16 więcej»

Obwieszczenie ROŚ. 6220.3.2019

2019-09-06 14:46:09 Ogłoszenia

„Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książnice, planowanego do realizacji na działce nr 254 obręb Książnice”. więcej»