Ogłoszenie Starosty o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.57.2020

2020-12-07 11:27:50 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.10.2020

2020-11-24 12:47:40 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa dachu na budynku Przedszkola w Wójczy, gmina Pacanów. więcej»

Zarządzenie nr 123 /2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 18 listopada 2020 roku

2020-11-19 14:12:24 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wykorzystania potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra pn. ,,Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu” więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.Sprzedaż nieruchomości w Pacanowie.

2020-11-16 13:48:46 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 121 /2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:26:30 Ogłoszenia

w sprawie sprzedaży autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów więcej»

ZARZĄDZENIE nr 120/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:25:12 Ogłoszenia

w sprawie sprzedaży samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0 t stanowiącego własność Gminy Pacanów więcej»

ZARZĄDZENIE nr 119 /2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:23:11 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 118/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:20:15 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2020

2020-11-04 07:52:56 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1246, 1126, 1127, 1128/2, położonych w miejscowości Wójeczka, obręb: 0022 Wójeczka, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów. więcej»

Protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku ruchomego będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

2020-11-02 13:21:10 Ogłoszenia

sporządzony w Pacanowie w dniu 30 października 2020 r. więcej»