Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.177.2021.KI

2021-11-19 08:16:38 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2021

2021-11-17 08:06:33 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA IA” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Słupia gm. Pacanów planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 774, 775, 776 obręb Słupia. więcej»

Zawiadomienie owszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.264.2021.AK

2021-11-05 14:08:55 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie owszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.263.2021.AK

2021-11-05 14:08:15 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2021

2021-11-03 12:04:19 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów- Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346 więcej»

Zawiadomienie GKN.6810.4.10.2021

2021-10-22 14:01:37 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2021

2021-10-21 12:36:02 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji znak: ROŚ.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

ZAWIADOMIENIE ROŚ.6220.5.2021

2021-10-12 09:51:57 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Zawidomienie ROŚ.6220.3.2021

2021-10-08 12:14:29 Ogłoszenia

Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych SROCZKÓW VIII do 1 MW każda, o łącznej mocy do 3 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sroczków, gm. Pacanów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości” planowaną do realizacji na działkach ewid. gr. nr 63, 64, 65, 66, 67, 68 obręb Sroczków
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2021

2021-10-07 18:09:32 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 2” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 23/3 i 23/4 obręb Kwasów więcej»