Obwieszczenie IGPM.6733.2.2022

2022-08-31 11:16:45 Ogłoszenia

Budowa odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 710,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”, więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-08-24 08:49:10 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.7.2022.AK

2022-08-23 11:44:49 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 18+834 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 1149/1 obręb Słupia gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. 922/1 w m. Słupia, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.8.2022.AK

2022-08-23 11:43:25 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 16+610 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 92/3 obręb Karsy Małe gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków – budynek nr 16 na działce nr 109/4 obręb Karsy Małe, gm. Pacanów, także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.8.2022.AK

2022-08-23 11:41:17 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 16+610 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 92/3 obręb Karsy Małe gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków – budynek nr 16 na działce nr 109/4 obręb Karsy Małe, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.7.2022.AK

2022-08-23 11:39:39 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 18+834 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 1149/1 obręb Słupia gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w m. Słupia, zlokalizowanej na dz. 922/1, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.10.2022

2022-08-18 10:11:17 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 250/1, 254/1, 258/1, 262/1 oraz część działki drogowej o nr ewid. 1212 obręb Słupia, gmina Pacanów
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2022

2022-08-12 17:08:17 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Słupia planowanego do realizacji na całości działek o nr ewid. gr 971, 1029, 1098 i na części działki o nr ewid. 1099 obręb Słupia gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.103.2022.MB

2022-08-12 12:15:20 Ogłoszenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie więcej»

Zawiadomienie BKŚ.IV.6220.4.2021

2022-08-08 09:34:40 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej Oleśnica 150 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, głównymi punktami odbioru, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Oleśnica gmina Oleśnica. więcej»