Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Pacanów

2017-10-04 11:56:02 Ogłoszenia

w sprawie zmiany zarzadzenia dotyczącego ogłoszenia otwartego naboru na partnerów Gminy Pacanów do wspólnej realizacji proejktu partnerskiego w msc. Pacanów więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego

2017-10-03 14:31:57 Ogłoszenia

Znak GKN.6810.4.14.2017 z dnia 27 września 2017 r. więcej»

Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy-Samorządy na Lepsze

2017-10-02 12:56:44 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2017

2017-10-02 08:01:58 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2017

2017-09-28 11:18:01 Ogłoszenia

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w miejscowości Słupia, wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, gmina Pacanów, pow. buski, woj. świętokrzyskie, więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.14.2017

2017-09-25 14:46:25 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działkach o nr ewid. 371/2 i 373/1 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

2017-09-21 14:08:03 Ogłoszenia

znak: SKO.OŚ-60/2082/105/2017 z dnia 14.09.2017 r. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.13. 2017

2017-09-20 12:28:54 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji administracyjnej więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.10. 2017

2017-09-20 12:27:43 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji administracyjnej więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.A.2017

2017-09-15 13:47:12 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działce o nr ewid. gr. 92/3 obręb 0004 Grabowica , gmina Pacanów, powiat Buski, woj. Świętokrzyskie, więcej»