ZARZĄDZENIE nr 110/2016

2016-09-21 14:24:24 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 109 /2016

2016-09-21 14:22:43 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-09-19 12:37:10 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25 więcej»

Informacja o przesunięciu terminu konsultacji społecznych

2016-09-16 14:45:37 Ogłoszenia

projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.6.2016

2016-09-15 14:20:44 Ogłoszenia

w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości Słupia gm. Pacanów. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.D.2016

2016-09-15 13:28:48 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska –Pacanów -Oleśnica-Strzelce na odcinku Pacanów-granica Powiatu Buskiego – od km 10+295 do km13+850 długości 3 555m” więcej»

ZARZĄDZENIE nr 105/2016

2016-09-14 08:39:21 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

ZARZĄDZENIE nr 104/2016

2016-09-14 08:36:38 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-09-12 11:17:10 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 102/2016

2016-09-06 14:23:12 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»