Zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 10 października 2019 roku

2019-10-11 10:28:27 Ogłoszenia

W sprawie konsultacji ,,Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2025” więcej»

Zarządzenie nr 197 Prezesa Rady Ministrów

2019-10-09 11:27:52 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój BUŚ.6220.14.2016 z dnia 04.10.2019r.

2019-10-08 10:21:34 Ogłoszenia

więcej»

Zmiana rachunku bankowego na który należy przekazywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-10-07 08:54:00 Ogłoszenia

Informujemy, że od dnia 07.10.2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o wpłacanie na nowy numer rachunku bankowego: NBS Solec-Zdrój O/Pacanów, Nr rachunku: 85 8517 0007 0040 0400 0172 0213więcej»

Zarządzenie Nr 99/2019

2019-10-04 08:57:44 Ogłoszenia

w sprawie powołania przy Gminie Pacanów Kapituły Nagrody Burmistrza "Pacanowski Laur" więcej»

Zarządzenie Nr 98/2019

2019-10-02 07:40:13 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2019 roku więcej»

POSTANOWIENIE NR 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r.

2019-09-23 18:12:07 Ogłoszenia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-09-23 10:17:21 Ogłoszenia

Organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-09-20 11:52:29 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne więcej»

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych

2019-09-14 07:29:53 Ogłoszenia

z dnia 13 września 2019 r. więcej»