Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2022-06-17 14:09:00Rok 2022
2022-06-17 10:42:09Rok 2022
2022-06-17 10:21:28Rok 2022
2022-06-17 09:58:27Rok 2022
2022-06-17 09:47:41Rok 2022
2022-06-10 12:07:59Rok 2022
2022-06-10 12:06:24Organizacja Urzędu
2022-06-01 11:04:30Rejestr umów
2022-06-01 10:55:07Rejestr umów
2022-06-01 08:48:50Rejestr umów
2022-05-20 07:08:39Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
2022-05-16 14:04:45Mapa sieci dróg publicznych w mieście i gminie Pacanów
2022-05-12 12:19:49za 2015 rok
2022-05-12 12:19:36Skop Wiesław
2022-05-12 12:19:26Adamczyk Dorota
2022-05-12 12:19:24Zdziebko Kazimierz
2022-05-12 12:19:23Żak Henryka
2022-05-12 12:19:21Tutak Urszula
2022-05-12 12:18:56Laska Bożena
2022-05-04 09:44:45Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2022-04-22 13:42:47Rejestr umów
2022-04-22 12:20:55Rejestr umów
2022-04-14 10:18:13za 2015 rok
2022-03-09 11:02:04Rejestr umów
2022-03-08 11:38:19Plan działania na rzecz poprawy oraz Raport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pacanów osobom ze szczególnymi potrzebami
2022-02-09 09:49:50Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2022-02-01 12:36:42Szkoła Podstawowa w Oblekoniu
2022-02-01 12:35:15Szkoła Podstawowa w Oblekoniu
2022-02-01 12:34:19Szkoła Podstawowa w Oblekoniu
2022-02-01 12:32:24Szkoła Podstawowa w Oblekoniu
2022-01-26 08:30:02Organizacja Urzędu
2022-01-20 13:53:43Linki
2022-01-20 09:55:38Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
2022-01-17 09:41:42w 2015 roku
2022-01-12 13:42:28w 2021 roku
2022-01-11 14:10:33w 2022 roku
2022-01-11 14:09:34w 2022 roku
2022-01-11 14:00:31w 2021 roku
2022-01-05 08:31:03Regulamin wynagradzania pracowników
2022-01-05 08:30:33Regulamin wynagradzania pracowników