Protokół z otwarcia ofert

2018-02-12 14:35:13 Ogłoszenia

na upowszechnianie kultury i sportu więcej»

ZARZĄDZENIE nr 19/2018

2018-02-12 13:54:08 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 18/2018

2018-02-12 13:51:57 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 17/2018

2018-02-12 13:05:24 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-02-09 15:21:25 Ogłoszenia

Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2017

2018-02-06 12:55:14 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.11.2017

2018-02-02 12:10:35 Ogłoszenia

O zawieszeniu postępowania administracyjnego więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2017

2018-02-02 11:47:00 Ogłoszenia

o zawieszeniu postępowania administracyjnego więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.A.2017

2018-02-02 11:43:49 Ogłoszenia

O zawieszeniu postępowania administracyjnego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2017.2018

2018-01-19 12:23:04 Ogłoszenia

Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia. więcej»