Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 28 maja 2019 roku

2019-05-28 11:38:57 Ogłoszenia

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2019 roku

2019-05-26 14:46:21 Ogłoszenia

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 24 maja 2019 roku

2019-05-24 19:41:14 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów więcej»

Decyzja RK.6233.2.2019

2019-05-24 14:10:54 Ogłoszenia

W sprawie wycofania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych więcej»

Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019

2019-05-16 08:33:22 Ogłoszenia

w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania więcej»

Decyzja GKN.6810.4.7.2019 STAROSTY BUSKIEGO

2019-05-14 07:52:18 Ogłoszenia

w sprawie uznania działki za mienie gromadzkie więcej»

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 maja 2019 r.

2019-05-09 09:18:55 Ogłoszenia

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. więcej»

POSTANOWIENIE NR 85/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 6 maja 2019 r.

2019-05-07 07:10:27 Ogłoszenia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019

2019-05-06 13:39:14 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu). więcej»

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 kwietnia 2019r.

2019-04-27 07:21:29 Ogłoszenia

w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowań członków komisji więcej»