Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

2021-01-15 11:53:41 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.11.2020.2021

2021-01-07 12:35:50 Ogłoszenia

Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2021

2021-01-07 08:04:35 Ogłoszenia

Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie” planowanego do realizacji na działkach nr 1625, 1991, 2005, 1974/1 obręb Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.10.2020

2021-01-04 14:37:56 Ogłoszenia

Rozbudowa dachu na budynku Przedszkola w Wójczy, polegająca na zmianie konstrukcji dachu z dwuspadowego z naczółkami na dach dwuspadowy, przedłużenia okapów oraz wykonaniu zadaszeń nad wejściami. więcej»

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

2020-12-17 14:19:20 Ogłoszenia

"POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OBLEKONIU" więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.10.2020

2020-12-17 07:34:32 Ogłoszenia

Rozbudowa dachu na budynku Przedszkola w Wójczy, gmina Pacanów. więcej»

informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4213.12.2020.AK

2020-12-16 08:56:37 Ogłoszenia

Wody Polskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2020

2020-12-15 11:22:59 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VII” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków gmina Pacanów” planowanego do realizacji na działkach nr 125, 231 obręb Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Obiweszczenie ROŚ.6220.8.2020

2020-12-15 11:19:41 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VI” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków gmina Pacanów” planowanego do realizacji na działkach nr 83 obręb Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.11.2020

2020-12-11 11:29:47 Ogłoszenia

Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów więcej»