Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2020

2020-09-01 12:49:15 Ogłoszenia

Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0242 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” planowanego do realizacji na działce nr ewid. gr 221 położonej w obrębie Słupia, gmina Pacanów,, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Powszechny Spis Rolny rozpoczyna się 1 września 2020 roku

2020-08-28 10:44:46 Ogłoszenia

Jak można się spisać? więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2020

2020-08-27 09:26:49 Ogłoszenia

Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2020

2020-08-21 08:45:57 Ogłoszenia

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych. więcej»

Ogłoszenie

2020-07-22 09:01:43 Ogłoszenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), oraz § 6 Uchwały Rady Gminy Pacanów nr. X/47/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na remoncie i konserwacji pokrycia dachowego drewnianej części kościoła parafialnego pw św. Idziego opata w Zborówku. więcej»

Obwieszczenie RDOŚ WPN-III.6320.3.2020.MM

2020-07-16 15:30:58 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2020

2020-07-15 15:46:58 Ogłoszenia

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych. więcej»

ZARZĄDZENIE NR 94 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2020 roku

2020-07-10 08:38:23 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP więcej»

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

2020-07-01 07:02:39 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2020

2020-06-29 18:36:10 Ogłoszenia

BUDOWA BUDYNKU RESTAURACYJNO-HOTELOWEGO, STACJI PALIW Z MYJNIĄ DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU więcej»