Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów

2018-03-08 12:54:42 Ogłoszenia

O przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Gminy w sprawie statusu miasta miejscowości Pacanów więcej»

Zarządzenie oraz ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

2018-03-07 09:57:57 Ogłoszenia

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego więcej»

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2018-03-06 14:09:57 Ogłoszenia

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg wewnętrznych, gminnych więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów

2018-02-27 07:22:43 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na 2018 r. obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-02-27 07:09:53 Ogłoszenia

o wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2017

2018-02-22 07:09:53 Ogłoszenia

o wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2017

2018-02-14 11:58:06 Ogłoszenia

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy więcej»

Ogłoszenie o wyniku konkursu

2018-02-13 08:55:09 Ogłoszenia

na upowszechnianie kultury i sportu w 2018 roku więcej»

Protokół z otwarcia ofert

2018-02-12 14:35:13 Ogłoszenia

na upowszechnianie kultury i sportu więcej»

ZARZĄDZENIE nr 19/2018

2018-02-12 13:54:08 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»