ZARZĄDZENIE nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 22 sierpnia 2019r

2019-08-22 12:45:40 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie BUŚ.6220.14.2016

2019-08-22 07:10:47 Ogłoszenia

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2019-07-31 10:58:42 Ogłoszenia

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2019 r. obowiązującej od 1 maja 2019r. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-07-26 14:50:56 Ogłoszenia

Przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego do realizacji w m. Biechów na działce o nr ewid. gr. 1190/16 więcej»

Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 lipca 2019r

2019-07-12 12:52:35 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży więcej»

Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 lipca 2019

2019-07-12 12:49:39 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 lipca 2019r

2019-07-12 12:47:27 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu więcej»

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2019-07-12 11:27:53 Ogłoszenia

w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dnia 12 lipca 2019 roku o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzania głosowania. więcej»

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY PACANÓW

2019-07-10 09:24:23 Ogłoszenia

więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-07-08 08:40:00 Ogłoszenia

Kultura fizyczna i turystyka. Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. więcej»