Obwieszczenie ROŚ.6220.6.2016

2016-09-15 14:20:44 Ogłoszenia

w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości Słupia gm. Pacanów. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.D.2016

2016-09-15 13:28:48 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska –Pacanów -Oleśnica-Strzelce na odcinku Pacanów-granica Powiatu Buskiego – od km 10+295 do km13+850 długości 3 555m” więcej»

ZARZĄDZENIE nr 105/2016

2016-09-14 08:39:21 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

ZARZĄDZENIE nr 104/2016

2016-09-14 08:36:38 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-09-12 11:17:10 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 102/2016

2016-09-06 14:23:12 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 101/2016

2016-09-06 14:21:25 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 100/2016

2016-09-05 13:49:15 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego " Akademia piłki nożnej"

2016-08-25 08:06:16 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie

2016-08-12 13:59:52 Ogłoszenia

o wszczęciu posterowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»