ZARZĄDZENIE nr 120/2017

2017-10-16 12:33:35 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE NR 119/17 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 października 2017 roku

2017-10-13 20:06:24 Ogłoszenia

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 108/17 z dnia 12 września 2017r sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnerów Gminy Pacanów do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w miejscowości Pacanów. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2017

2017-10-13 19:35:45 Ogłoszenia

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na cele związane z dotychczasową jej funkcją
2. Budowa drogi wewnętrznej – dojazdowej
3. Realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia, w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.12.2017

2017-10-06 08:52:30 Ogłoszenia

więcej»

Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Pacanów

2017-10-04 11:56:02 Ogłoszenia

w sprawie zmiany zarzadzenia dotyczącego ogłoszenia otwartego naboru na partnerów Gminy Pacanów do wspólnej realizacji proejktu partnerskiego w msc. Pacanów więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego

2017-10-03 14:31:57 Ogłoszenia

Znak GKN.6810.4.14.2017 z dnia 27 września 2017 r. więcej»

Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy-Samorządy na Lepsze

2017-10-02 12:56:44 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2017

2017-10-02 08:01:58 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2017

2017-09-28 11:18:01 Ogłoszenia

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w miejscowości Słupia, wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, gmina Pacanów, pow. buski, woj. świętokrzyskie, więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.14.2017

2017-09-25 14:46:25 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działkach o nr ewid. 371/2 i 373/1 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów. więcej»