ZARZĄDZENIE nr 119 /2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:23:11 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 118/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:20:15 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2020

2020-11-04 07:52:56 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1246, 1126, 1127, 1128/2, położonych w miejscowości Wójeczka, obręb: 0022 Wójeczka, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów. więcej»

Protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku ruchomego będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

2020-11-02 13:21:10 Ogłoszenia

sporządzony w Pacanowie w dniu 30 października 2020 r. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 112/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 30 października 2020 r.

2020-11-02 13:19:06 Ogłoszenia

w sprawie powołania komisji w celu oceny przydatności składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów. więcej»

ZARZĄDZENIE NR 111/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 30 października 2020 r.

2020-11-02 13:15:19 Ogłoszenia

w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Pacanów
i jednostek organizacyjnych Gminy Pacanów. więcej»

Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2020-10-30 14:23:17 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID - 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
więcej»

Obwieszczenie RDOŚ WPN-III.6320.2.2020.MM

2020-10-20 10:51:38 Ogłoszenia

Obwieszczenie RDOŚ WPN-III.6320.2.2020.MM więcej»

Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

2020-10-16 07:54:07 Ogłoszenia

o przystąpieniu do sporządzania „Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030” więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2020

2020-10-15 11:44:35 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie
na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1246, 1126, 1127, 1128/2, położonych w miejscowości Wójeczka, obręb: 0022 Wójeczka, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów. więcej»