Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2021

2021-10-07 18:09:32 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 2” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 23/3 i 23/4 obręb Kwasów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.6.2021

2021-10-06 12:33:32 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 1” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 275 i 276/1 obręb Sroczków więcej»

Ogłoszenie

2021-10-04 12:28:27 Ogłoszenia

Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spis i kartę inwentaryzacyjną dla n/w działek:
-2153 o pow. 0,6268 ha
-2154 o pow. 0,8268 ha
-2157 o pow. 0,5665 ha
-2165 o pow. 0,1859 ha
-2173 o pow. 0,2752 ha
-2186 o pow. 0,9131 ha
położonych w miejscowości Wola Biechowska więcej»

Ogłoszenie

2021-10-04 12:27:28 Ogłoszenia

Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spis i kartę inwentaryzacyjną dla n/w działek:
-469/3 o pow. 0,2814 ha
-221 o pow. 0,0070 ha
położonych w miejscowości Trzebica więcej»

Ogłoszenie

2021-10-04 12:24:38 Ogłoszenia

Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spis i kartę inwentaryzacyjną dla n/w działek:
-1152/2 o pow. 0,05 ha
-1164/2 o pow. 0,12 ha
położonych w miejscowości Oblekoń, stanowiących mienie gromadzkie na podstawie decyzji Starosty Buskiego z dnia 07.07.2021 r. znak: GKN.6810.4.9.2021 więcej»

ZARZĄDZENIE nr 85/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 01.10.2021r.

2021-10-01 09:43:31 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 84/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 01.10.2021r.

2021-10-01 09:07:52 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2021

2021-09-30 15:15:48 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 1+920 do km 5+851 dł. 3931” planowanego do realizacji przez Powiat Buski na działkach o nr ewid. gr 1447, 325/2, 303/3 obręb Rataje Słupskie, 602, 575 obręb Rataje Karskie, 921 obręb Żabiec,, więcej»

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.177.2021.KJ

2021-09-22 12:46:17 Ogłoszenia

lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego – tj. sieci kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, obręb Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie. więcej»

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KR.ZUZ.4.4210.177.2021.KJ

2021-09-22 12:44:07 Ogłoszenia

lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego – tj. sieci kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, obręb Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»