Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2020

2020-04-21 13:53:27 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2020

2020-04-21 13:51:32 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2020

2020-04-20 10:52:58 Ogłoszenia

1. Nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej na cele związane z dotychczasową jego funkcją.
2. Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. więcej»

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.

2020-04-17 12:20:54 Ogłoszenia

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. więcej»

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 17 kwietnia 2020r.

2020-04-17 11:49:21 Ogłoszenia

w sprawie częściowego otwarcia Targowiska Gminnego w m. Słupia zlokalizowanego na działce ewid. gr. nr 1186/2 w m. Słupia, przy boisku sportowym. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2020

2020-04-16 12:45:09 Ogłoszenia

Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0242 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” planowanego do realizacji na działce nr ewid. gr 221 w m. Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 kwietnia 2020 r.

2020-04-15 19:14:00 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019.2020

2020-04-14 12:32:10 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu) więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2020

2020-04-10 10:11:55 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków V” o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków, gmina Pacanów planowanego do realizacji na części działek o nr ewid. gr 33, 34, 35 obręb ewidencyjny Sroczków. więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 10 kwietnia 2020 roku

2020-04-10 08:32:12 Ogłoszenia

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: więcej»