Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2019

2019-11-22 11:30:27 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2019

2019-11-22 11:25:40 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2019

2019-11-19 13:51:09 Ogłoszenia

„Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książnice, planowanego do realizacji na działce nr 254 obręb Książnice więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2019

2019-11-19 13:49:53 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II” o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Słupia więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2019

2019-11-18 13:17:10 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dł. 2954m więcej»

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

2019-11-06 13:33:11 Ogłoszenia

PROMOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY PACANÓW–JESIEŃ 2019 więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2019

2019-11-06 08:29:12 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1 MW więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2019

2019-11-06 08:27:34 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „SŁUPIA II” o mocy do 1 MW więcej»

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

2019-11-04 08:52:39 Ogłoszenia

Promowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2019 r. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 114/2019

2019-10-22 18:07:32 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»