Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

2021-06-22 09:57:33 Ogłoszenia

ZATiRA.IA.5161.90.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku więcej»

Pismo IGPM.6733.1.2021

2021-06-11 07:18:56 Ogłoszenia

Dotyczy: Postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o odmowie uzgodnienia projektu decyzji (znak: ZN.UR.5151.162.2021 z dnia 08.06.2021 r.) więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2021

2021-05-24 11:39:18 Ogłoszenia

Budowa parkingu i drogi wewnętrznej z przystankiem dla autobusów, wraz z zjazdami z dróg publicznych, kanalizacją deszczową, oświetleniem terenu, monitoringiem, systemem poboru opłat. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GK.6810.4.10.2021

2021-05-18 07:15:54 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GK.6810.4.9.2021

2021-05-18 07:14:42 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GK.6810.4.8.2021

2021-05-18 07:14:05 Ogłoszenia

więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy

2021-04-30 13:54:15 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. obowiązującej od 1 kwietnia 2021r.

2021-04-29 09:37:52 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2020/2021

2021-04-12 14:19:17 Ogłoszenia

Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” planowanego na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 w m. Słupia, w gminie Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019.2020.2021

2021-04-09 13:40:54 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu) więcej»