Zarządzenie Nr 34/2022

2022-05-02 11:29:16 Ogłoszenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
więcej»

Zarządzenie Nr 107 i Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów

2022-05-02 09:30:55 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE- CRP więcej»

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pacanów za 2021 rok

2022-04-29 14:05:18 Ogłoszenia

analiza więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.10.2021/2022

2022-04-20 10:48:39 Ogłoszenia

została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.10.2021/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 11/2 obręb Karsy Małe gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2021/2022

2022-04-20 10:45:51 Ogłoszenia

została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.8.2021/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 3” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. gr 210/3 obręb Kwasów, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2022

2022-04-20 10:42:42 Ogłoszenia

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805” zlokalizowanego na działce 433 obręb Kółko Żabieckie gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2022

2022-04-20 10:40:39 Ogłoszenia

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Słupia planowanego do realizacji na całości działek o nr ewid. gr 945, 971, 1029, 1098 i na części działki o nr ewid. 1099 obręb Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zarządzenie Nr 30/2022

2022-04-19 12:34:59 Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu
więcej»

Zarządzenie Nr 29/2022

2022-04-19 12:22:14 Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie więcej»

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

2022-04-15 11:34:50 Ogłoszenia

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. więcej»