Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KS.ZUZ.4210.66.2024.AW

2024-05-22 12:34:03 Ogłoszenia

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje więcej»

POSTANOWIENIE NR 300/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 21 maja 2024 r.

2024-05-22 11:14:57 Ogłoszenia

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Pacanów więcej»

Informacje o planowanych pomiarach PEM

2024-05-20 09:14:59 Ogłoszenia

Planowane pomiary pól elektromagnetycznych realizowane przez Laboratorium Badań Środowiskowych więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2024

2024-05-17 14:36:20 Ogłoszenia

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie" więcej»

POSTANOWIENIE NR 290/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 maja 2024 r.

2024-05-16 14:36:19 Ogłoszenia

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. więcej»

POSTANOWIENIE NR 289/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 16 maja 2024 r.

2024-05-16 14:35:57 Ogłoszenia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. więcej»

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 10 maja 2024 r.

2024-05-10 20:06:47 Ogłoszenia

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Pacanów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 8 maja 2024 roku

2024-05-08 14:26:59 Ogłoszenia

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.: więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2024

2024-04-30 13:43:28 Ogłoszenia

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia-Komorów w m. Karsy Dolne gm. Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T, polegającą na budowie dojazdów". więcej»

Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 26 kwietnia 2024 r.

2024-04-29 19:03:01 Ogłoszenia

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. więcej»