Obwieszczenie IGPM.6733.3.2022

2022-09-29 14:48:49 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.14.2022

2022-09-28 14:45:49 Ogłoszenia

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 1817/3 w miejscowości Pacanów więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2022-09-19 12:09:23 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.13.2022

2022-09-15 13:22:09 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa z rzeki Wisy w km 190+780-191+630 w miejscowości Kępa Lubawska gmina Pacanów oraz w km 194+300-195+300 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły w km 193+750 w miejscowości Szczucin więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2022-09-09 11:14:48 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2022-09-09 11:13:39 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.11.2022

2022-09-06 13:40:15 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 262, 263, 272, 273 i część działki o nr ewid. 958 obręb Żabiec, gmina Pacanów. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.12.2022

2022-09-05 11:08:13 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976/1 i 1031 obręb Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Wiadomości - Aktualności Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP – do 30 listopada 2022r.

2022-09-01 09:39:15 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2022

2022-08-31 11:16:45 Ogłoszenia

Budowa odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 710,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”, więcej»