Zawiadomienie KR.ZUZ.4.421.48.2018.AK

2018-04-06 14:35:33 Ogłoszenia

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2018

2018-04-06 13:18:26 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2018

2018-03-23 14:49:56 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Obwieszczenie WÓJTA GMINY PACANÓW z dnia 23 marca 2018r.

2018-03-23 14:47:27 Ogłoszenia

o przedłużeniu terminu zakończenia konsultacji z mieszkańcami Gminy w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Pacanów więcej»

Ogłoszenie o naborze kandydatów

2018-03-14 14:42:33 Ogłoszenia

do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Pacanów w terminie do 27 marca 2018 r. więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2018-03-13 09:47:43 Ogłoszenia

w sprawie terminu składania wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnote gruntowa w miejscowości Sroczków więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów

2018-03-08 12:54:42 Ogłoszenia

O przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Gminy w sprawie statusu miasta miejscowości Pacanów więcej»

Zarządzenie oraz ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

2018-03-07 09:57:57 Ogłoszenia

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego więcej»

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2018-03-06 14:09:57 Ogłoszenia

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg wewnętrznych, gminnych więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów

2018-02-27 07:22:43 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na 2018 r. obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
więcej»