Obwieszczenie Starosty Buskiego

2017-04-24 09:48:33 Ogłoszenia

z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na zmianę użytkowania obiektu poł. na działce 1817/3 poł. w Pacanowie przy ul. Słupskiej więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2017-04-21 11:38:33 Ogłoszenia

z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego więcej»

Projekt uchwał Rady Gminy

2017-04-21 10:57:25 Ogłoszenia

w sprawie uchwalenia GPR i Strategii Rozwoju Gminy Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2016.2017

2017-04-19 10:58:58 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2017

2017-04-19 09:33:39 Ogłoszenia

Budowa budynku usług blacharsko-lakierniczych na działce o nr ewid.79 w miejscowości Żabiec, gmina Pacanów , powiat buski województwo świętokrzyskie
więcej»

Raport z konsultacji społecznych

2017-04-13 14:15:40 Ogłoszenia

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 więcej»

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR

2017-04-13 10:27:36 Ogłoszenia

w ramach podziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej»

ZARZĄDZENIE nr 51 /2017

2017-04-12 13:53:18 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2016 /2017

2017-03-30 14:55:40 Ogłoszenia

Budowa Nowego Stawu Rybnego –Typu Karpiowego o pow.5,2 ha, na działce o nr ewid.gr.457/1 ,obręb Słupia, gmina Pacanów , powiat buski, woj. świętokrzyskie. więcej»

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dożywianie w szkołach na terenie gminy

2017-03-30 07:14:43 Ogłoszenia

więcej»