Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 27 lutego 2020 r.

2020-02-27 13:26:30 Ogłoszenia

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2019.2020

2020-02-26 11:55:09 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2020-02-26 10:28:54 Ogłoszenia

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2019.2020

2020-02-25 13:13:19 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2020

2020-02-25 07:06:58 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2019/2020

2020-02-21 17:17:46 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2019/2020

2020-02-21 17:16:00 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 więcej»

Postanowienie Nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pacanów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

2020-02-20 07:11:39 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2020

2020-02-13 07:00:01 Ogłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2020

2020-02-07 11:40:48 Ogłoszenia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV wraz z instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»