POSTANOWIENIE NR 91/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 4 września 2023 r.

2023-09-04 13:09:23 Ogłoszenia

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pacanów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-09-04 08:13:43 Ogłoszenia

Organizacja imprezy kulturalnej pn. X Przegląd Twórczości Ludowej "Jesień z folklorem, czyli muzyka łączy pokolenia" więcej»

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 30 listopada 2023r.

2023-09-01 07:42:52 Ogłoszenia

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 30 listopada 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.18.2022/2023

2023-08-25 15:49:29 Ogłoszenia

Budowa stawu rybnego z częściowym ogroblowaniem, rurociągiem zasilającym, mnichem spustowym z leżakiem oraz wykonanie zastawki spiętrzającej wodę na rzece więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.18.2022/2023

2023-08-25 15:41:33 Ogłoszenia

Budowa stawu rybnego z częściowym ogroblowaniem, rurociągiem zasilającym, mnichem spustowym z leżakiem oraz wykonanie zastawki spiętrzającej wodę na rzece” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 662, 968, 661/4 obręb Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

2023-08-24 07:43:06 Ogłoszenia

więcej»

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2023-08-24 07:40:01 Ogłoszenia

więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.2.2023

2023-08-10 09:59:46 Ogłoszenia

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0122T Słupia-Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0122T polegająca na budowie dojazdów” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 100/4, 45/9, 45/11, 46/11, 20/3, 20/4, 92/2, 92/3, 65/16, 100/2, 70/1 obręb Karsy Małe, gmina Pacanów, więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2023

2023-08-10 09:53:55 Ogłoszenia

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0122T Słupia-Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0122T polegająca na budowie dojazdów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2023

2023-07-31 14:52:51 Ogłoszenia

dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczych S-1a i S-5a na ujęciu wody podziemnej w m. Żabiec, gm. Pacanów, planowanych do realizacji na działkach o nr ewid. gr 246/3 i 195/3 obręb Żabiec więcej»