Informacja Starosty Buskiego GKN.6620.2.206.2020

2021-03-19 12:40:00 Ogłoszenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Pacanów więcej»

Zapytanie ofertowe - „Obsługa prawna Gminy Pacanów"

2021-03-17 12:40:40 Ogłoszenia

Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pacanów. więcej»

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2021r.

2021-03-12 12:06:52 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 marca 2021r.

2021-03-12 12:05:50 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Zawiadomienie 6220.1.2021

2021-03-09 14:32:20 Ogłoszenia

„Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2021

2021-03-09 13:43:53 Ogłoszenia

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 288/4 w miejscowości Książnice, gmina Pacanów” więcej»

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu na reaalizacje zadania publicznego

2021-02-24 10:47:06 Ogłoszenia

,, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY PACANÓW W 2021 R.” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2020/2021

2021-02-23 11:13:02 Ogłoszenia

„Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” planowanego na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 w m. Słupia, w gminie Pacanów" więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2021-02-17 08:06:22 Ogłoszenia

Promocja Gminy Pacanów w Radio z QLTURĄ więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego GKN.6853.1.57.2020

2021-02-15 08:17:31 Ogłoszenia

więcej»