Obwieszczenie ROŚ. 6220.4.2018

2018-09-24 11:55:26 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2018

2018-09-24 11:36:13 Ogłoszenia

w sprawie wyrażenia opinii czy dla inwestycji polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0117 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz zewnętrzną linią zasilania na części działki nr ewid. 186 położonej w m. Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zarządzenie Nr 124/2018

2018-09-21 13:45:45 Ogłoszenia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. pozyskiwianie i dystrybucja żywnosci dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów więcej»

Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania

2018-09-20 15:06:01 Ogłoszenia

w związku z wyborami samorządowymi , zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. więcej»

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

2018-09-19 11:20:37 Ogłoszenia

o wezwaniu do dodatkowych zgłoszęń w okręgu wyborczym nr 14 więcej»

ZAWIADOMIENIE

2018-09-17 15:20:18 Ogłoszenia

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2018

2018-09-17 13:13:49 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długość 1203m więcej»

Informacja o składzie i zwiększonej liczbie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-13 14:04:20 Ogłoszenia

w celu rejestracji list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy. więcej»

Informacja o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-12 15:34:58 Ogłoszenia

w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-09-12 07:58:34 Ogłoszenia

poprawa estetyki zaplecza sportowego i technicznego GLKS Zorza - Tempo Pacanów więcej»