Uchwała nr XXXIII/156/16

2016-11-17 14:00:33 Ogłoszenia

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pacanów więcej»

Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pacanów na lata 2016 – 2025

2016-11-17 13:59:06 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2016

2016-11-09 14:32:08 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” o obiekty usługowe mające z nim związek funkcjonalny, tj. budynki restauracyjno-hotelowe, administracyjno-biurowe, gospodarczo-magazynowe oraz inwentarskie (z boksami dla zwierząt). więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2016

2016-11-04 14:11:33 Ogłoszenia

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania, obejmującego; urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altanę, oraz niezbędne elementy małej architektury. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2016

2016-11-03 08:06:47 Ogłoszenia

1.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV,
2.Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV,
3.Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV, więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-11-02 11:48:29 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25 więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016

2016-10-28 13:45:49 Ogłoszenia

W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991 w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2016

2016-10-28 13:44:09 Ogłoszenia

Budowa obiektu kompleksowej usługi skupu, przechowywania nasion i produkcji karm dla zwierząt domowych w ramach Rewitalizacji Kółka Rolniczego w Chrzanowie gm. Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2016

2016-10-28 10:08:29 Ogłoszenia

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania, obejmującego; urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altanę, oraz niezbędne elementy małej architektury. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2016-10-27 12:04:37 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»