Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-28 12:30:27 Ogłoszenia

z dnia 28.09.2018 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych więcej»

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II

2018-09-25 07:11:35 Ogłoszenia

o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych więcej»

Informacja Wójta Gminy Pacanów dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

2018-09-24 14:46:56 Ogłoszenia

na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności więcej»

Obwieszczenie ROŚ. 6220.4.2018

2018-09-24 11:55:26 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2018

2018-09-24 11:36:13 Ogłoszenia

w sprawie wyrażenia opinii czy dla inwestycji polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0117 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz zewnętrzną linią zasilania na części działki nr ewid. 186 położonej w m. Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zarządzenie Nr 124/2018

2018-09-21 13:45:45 Ogłoszenia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. pozyskiwianie i dystrybucja żywnosci dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów więcej»

Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania

2018-09-20 15:06:01 Ogłoszenia

w związku z wyborami samorządowymi , zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. więcej»

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

2018-09-19 11:20:37 Ogłoszenia

o wezwaniu do dodatkowych zgłoszęń w okręgu wyborczym nr 14 więcej»

ZAWIADOMIENIE

2018-09-17 15:20:18 Ogłoszenia

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2018

2018-09-17 13:13:49 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długość 1203m więcej»