Obwieszczenie ROŚ.6220.16.2022

2022-11-04 14:39:58 Ogłoszenia

Budowa mnicha piętrząco upustowego na odpływie ze stawu do spuszczania nadmiaru wody na działce nr 32 w msc. Karsy Duże gmina Pacanów więcej»

OGŁOSZENIE dotyczące zainteresowania dokonaniem zakupu paliwa stałego

2022-11-03 12:01:33 Ogłoszenia

Urząd Miasta i Gminy Pacanów informuje, iż przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla ) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w I turze, tj. od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2022 r.

2022-11-02 14:22:12 Ogłoszenia

obowiązującej od 1 listopada 2022r. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2021

2022-11-02 09:06:12 Ogłoszenia

„Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805” zlokalizowanego na działce 433 obręb Kółko Żabieckie, gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2022

2022-10-28 12:03:05 Ogłoszenia

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2022

2022-10-25 11:21:55 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.
na części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1974/1, 1436, 1975, położonych w obrębie: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.13.2022

2022-10-25 07:48:28 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa z rzeki Wisły w km 190+780-191+630 w miejscowości Kępa Lubawska gmina Pacanów oraz w km 194+300-195+300 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły w km 193+750 w miejscowości Szczucin więcej»

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

2022-10-24 14:23:57 Ogłoszenia

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów poprzez organizację regularnych zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich w kategoriach „Młodzik” „Junior” na szczeblu okręgu świętokrzyskiego w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od alkoholu. więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania i owieszczenie KR.ZUZ.4.4210.216.2022.AS

2022-10-24 13:12:33 Ogłoszenia

więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4210.262.2022.PA

2022-10-20 11:23:50 Ogłoszenia

więcej»