Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2023-08-24 07:40:01 Ogłoszenia

więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.2.2023

2023-08-10 09:59:46 Ogłoszenia

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0122T Słupia-Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0122T polegająca na budowie dojazdów” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 100/4, 45/9, 45/11, 46/11, 20/3, 20/4, 92/2, 92/3, 65/16, 100/2, 70/1 obręb Karsy Małe, gmina Pacanów, więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2023

2023-08-10 09:53:55 Ogłoszenia

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0122T Słupia-Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0122T polegająca na budowie dojazdów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2023

2023-07-31 14:52:51 Ogłoszenia

dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni zastępczych S-1a i S-5a na ujęciu wody podziemnej w m. Żabiec, gm. Pacanów, planowanych do realizacji na działkach o nr ewid. gr 246/3 i 195/3 obręb Żabiec więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.18.2022/2023

2023-07-25 12:54:49 Ogłoszenia

Budowa stawu rybnego z częściowym ogroblowaniem, rurociągiem zasilającym, mnichem spustowym z leżakiem oraz wykonanie zastawki spiętrzającej wodę na rzece więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.105.2023.WB

2023-07-24 09:15:38 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2023

2023-07-14 18:00:50 Ogłoszenia

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN oświetlenia drogowego o długości do 450,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 439, 441/1, 442/2, 442/3, 444/2, 469, 474/2, 845, 853, 854 oraz 920 położone w miejscowości Komorów, obręb 0009 Komorów, gmina Pacanów.
więcej»

UCHWAŁA NR LXI/769/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 czerwca 2023 r.

2023-07-06 14:13:43 Ogłoszenia

w sprawie przyjęcia oświadczenia w 80. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2023

2023-07-06 12:40:40 Ogłoszenia

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0122T Słupia-Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0122T polegająca na budowie dojazdów” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. gr 100/4, 45/9, 45/11, 46/11, 20/3, 20/4, 92/2, 92/3, 65/16, 100/2, 70/1 obręb Karsy Małe, gmina Pacanów więcej»

KR.ZUZ.4.4210.151.2023.AK informacja o wszczęciu postępowania

2023-07-04 09:04:08 Ogłoszenia

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację umocnionego wylotu oczyszczonych ścieków PCV Ø 150 mm z oczyszczalni ścieków do rowu na działce nr ewid. 122/1 obręb 0018 Słupia jednostka ewidencyjna 260104_5 Pacanów - obszar wiejski pow. buski woj. świętokrzyskie. więcej»