ZARZĄDZENIE nr 51 /2017

2017-04-12 13:53:18 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2016 /2017

2017-03-30 14:55:40 Ogłoszenia

Budowa Nowego Stawu Rybnego –Typu Karpiowego o pow.5,2 ha, na działce o nr ewid.gr.457/1 ,obręb Słupia, gmina Pacanów , powiat buski, woj. świętokrzyskie. więcej»

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dożywianie w szkołach na terenie gminy

2017-03-30 07:14:43 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2017

2017-03-24 07:11:09 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid.gr.141,143/1,145/1 obręb 0004 Grabowica, gmina Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 41/2017

2017-03-21 19:30:27 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Zarządzenie Nr 40/2017

2017-03-21 18:32:10 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2017

2017-03-21 18:27:53 Ogłoszenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów gmina Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 38/2017

2017-03-17 11:19:38 Ogłoszenia

w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pacanów
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2016.2017

2017-03-14 08:18:46 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2017

2017-03-13 14:12:47 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»