WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu

2023-06-23 08:09:31 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu: więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2023

2023-06-13 14:41:00 Ogłoszenia

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN oświetlenia drogowego o długości do 450,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 439, 441/1, 442/2, 442/3, 444/2, 469, 474/2, 845, 853, 854 oraz 920 położone w miejscowości Komorów, obręb 0009 Komorów, gmina Pacanów. więcej»

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Pacanów

2023-06-13 10:51:37 Ogłoszenia

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Pacanów składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pacanowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. więcej»

Obwieszczenie SKO.OŚ.60/3564/162/2023

2023-06-06 12:01:55 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1, obręb Komorów, gmina Pacanów więcej»

Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują

2023-06-01 08:01:49 Ogłoszenia

Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami, a także trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na całym obszarze RP. Stopnie będą obowiązywały do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59. więcej»

Zawiadomienie GK.6220.2.2023

2023-05-31 14:54:42 Ogłoszenia

Wydobywanie kruszywa z rzeki Wisły w km 190+780 - 191+630 oraz w km 191+300 - 195+300 wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły, w km 193+750 w miejscowości Szczucin więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.17.2022/2023

2023-05-26 15:24:39 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w obrębie Sroczków , gmina Pacanów” planowanej na działkach o nr ewid. 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 479 obręb Sroczków gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.17.2022/2023

2023-05-26 15:21:52 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w obrębie Sroczków, gmina Pacanów” planowanej na działkach o nr ewid. 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 479 obręb Sroczków gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyski więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.19.2022/2023

2023-05-25 11:57:40 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278/1 obręb Komorów gmina Pacanów. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2022/2023

2023-05-25 11:55:23 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278/1 obręb Komorów gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»