Obwieszczenie ROŚ.6220.15.2022

2022-10-07 14:11:41 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie i obwieszczenie SKO.OS-60.4541.243.2022

2022-10-05 14:02:05 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie i obwieszczenie SKO.OS-60.4812.251.2022

2022-10-05 13:58:52 Ogłoszenia

więcej»

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

2022-10-03 13:49:15 Ogłoszenia

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów poprzez organizację regularnych zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich w kategoriach „Młodzik” „Junior” na szczeblu okręgu świętokrzyskiego w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od alkoholu więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2022

2022-09-29 16:49:02 Ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805” zlokalizowanego na działce 433 obręb Kółko Żabieckie gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2022

2022-09-29 14:48:49 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.14.2022

2022-09-28 14:45:49 Ogłoszenia

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 1817/3 w miejscowości Pacanów więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2022-09-19 12:09:23 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.13.2022

2022-09-15 13:22:09 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa z rzeki Wisy w km 190+780-191+630 w miejscowości Kępa Lubawska gmina Pacanów oraz w km 194+300-195+300 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły w km 193+750 w miejscowości Szczucin więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2022-09-09 11:14:48 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»