WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

2022-08-05 12:53:07 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.12.2022

2022-08-01 14:53:20 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 976/1 i 1031 obręb Słupia, gmina Pacanów więcej»

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 31 sierpnia

2022-08-01 09:32:56 Ogłoszenia

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 sierpnia 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju. więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany w miejscowości Karsy Dolne

2022-07-29 11:07:52 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany: więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości Karsy Dolne

2022-07-29 11:06:10 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2022

2022-07-27 13:31:17 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 92/3, 141, 143/1, 144, 145/1 i części działki o nr ewid. 378 obręb Grabowica oraz na działkach o nr ewid. 405, 622 i części działki o nr ewid. 969 obręb Żabiec gmina Pacanów więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2022-07-21 10:55:38 Ogłoszenia

Organizacja rozgrywek piłki siatkowej więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1 2022

2022-07-13 13:13:03 Ogłoszenia

O ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 424/2, 424/3, 424/4 i 423 obręb Żabiec, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.11.2022

2022-07-12 13:59:53 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 262, 263, 272, 273 i część działki o nr ewid. 958 obręb Żabiec, gmina Pacanów, więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.10.2022

2022-07-12 13:58:37 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 250/1, 254/1, 258/1, 262/1 oraz część działki drogowej o nr ewid. 1212 obręb Słupia, gmina Pacanów więcej»