Obwieszczenie IGPM.6733.1.2020

2020-01-31 12:29:08 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019/2020

2020-01-30 14:00:03 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie BUS.6220.14.2016

2020-01-30 13:28:04 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2019.2020

2020-01-30 07:03:43 Ogłoszenia

Rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku magazynowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na Instytut Bajki („Ośrodek Naukowo-Badawczy” z pomieszczeniami warsztatowymi i biurowymi oraz zapleczem socjalno-sanitarnym). więcej»

Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów

2020-01-23 07:13:15 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2020-01-16 07:08:46 Ogłoszenia

z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego więcej»

Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 14 stycznia 2020 roku

2020-01-14 17:01:45 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2020 roku. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2019.2020

2020-01-10 13:21:45 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2019.2020

2020-01-10 13:20:09 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2020

2020-01-09 11:23:48 Ogłoszenia

Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków V” o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków, gmina Pacanów planowanego do realizacji na części działek o nr ewid. gr 33, 34, 35 obręb ewidencyjny Sroczków. więcej»