Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2017

2017-08-16 13:08:05 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 596/3,597/1,597/5 obręb 0018 Słupia , gmina Pacanów, powiat Buski, woj. Świętokrzyskie, więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2017-08-16 10:20:18 Ogłoszenia

Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.A.2017

2017-08-10 13:27:50 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działce o nr ewid.gr.92/3 obręb 0004 Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Informacja z otwarcia ofert OSO.271.1.2017

2017-08-04 13:42:14 Ogłoszenia

dotyczy przetargu na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.14.2017

2017-08-04 10:26:17 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.12.2017

2017-08-03 14:20:44 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 196/2, 197/2, 197/1 obręb 0005 Karsy Dolne, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2017

2017-08-03 14:18:36 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2017

2017-08-03 13:32:01 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji wraz z przyłaczami w msc. Chrzanów więcej»

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA do przetargu na dowóz uczniów

2017-08-01 12:52:10 Ogłoszenia

w roku szkolnym 2017/2018 więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.10.2017

2017-07-26 14:06:35 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 370, 371/1 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»