ZARZĄDZENIE nr 132/2016

2016-10-25 13:34:13 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie BKŚ.III.6733.7.2016

2016-10-21 11:04:20 Ogłoszenia

Zadanie 1- Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego.
Zadanie 2- Budowa dwóch boisk przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie na działkach o nr ewid. 1680/1, 1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 w obrębie 0014, jednostka Pacanów. więcej»

Informacja Ministra Środowiska

2016-10-20 09:43:39 Ogłoszenia

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018 więcej»

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

2016-10-19 12:13:46 Ogłoszenia

rewitalizacja więcej»

Obwieszczenie SKO

2016-10-19 10:02:28 Ogłoszenia

w sprawie budowy stacji paliw w Słupi więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-10-12 08:38:52 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25 więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2016

2016-10-07 13:07:00 Ogłoszenia

Budowa Nowego Stawu Rybnego –Typu Karpiowego o pow.5,2 ha, na działce o nr ewid.gr.457/1 ,obręb Słupia, gmina Pacanów ,powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2016

2016-10-07 12:59:40 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2016

2016-10-07 12:55:53 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2016

2016-10-07 12:52:22 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice
więcej»