Obwieszczenie IGPM.6733.5.2022

2022-11-23 08:03:12 Ogłoszenia

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS4491B” wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 3183, położoną w miejscowości Biechów, obręb 0001 Biechów, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2022

2022-11-17 14:35:38 Ogłoszenia

Budowa odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 710,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części” więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kwasów

2022-11-10 14:29:20 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2022

2022-11-09 10:32:04 Ogłoszenia

więcej»

Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

2022-11-08 13:28:34 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.16.2022

2022-11-04 14:39:58 Ogłoszenia

Budowa mnicha piętrząco upustowego na odpływie ze stawu do spuszczania nadmiaru wody na działce nr 32 w msc. Karsy Duże gmina Pacanów więcej»

OGŁOSZENIE dotyczące zainteresowania dokonaniem zakupu paliwa stałego

2022-11-03 12:01:33 Ogłoszenia

Urząd Miasta i Gminy Pacanów informuje, iż przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla ) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w I turze, tj. od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2022 r.

2022-11-02 14:22:12 Ogłoszenia

obowiązującej od 1 listopada 2022r. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2021

2022-11-02 09:06:12 Ogłoszenia

„Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805” zlokalizowanego na działce 433 obręb Kółko Żabieckie, gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2022

2022-10-28 12:03:05 Ogłoszenia

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części więcej»