Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019

2019-06-28 08:58:15 Ogłoszenia

został przedłużony termin rozpatrzenia sprawy dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid gr 311 w m. Kępa Lubawska gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019

2019-06-24 15:16:03 Ogłoszenia

1.Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu) obejmująca nieruchomość o numerze ewidencyjnym 222, położoną w miejscowości Wójcza, obręb 0021 Wójcza, jednostka ewidencyjna: Pacanów, gmina Pacanów.
2.Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
więcej»

Ogłoszenie

2019-06-17 17:41:54 Ogłoszenia

Pozyskiwanie i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019

2019-06-14 19:58:02 Ogłoszenia

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019

2019-05-30 14:02:58 Ogłoszenia

1.Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu),
2.Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem więcej»

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 28 maja 2019 roku

2019-05-28 11:38:57 Ogłoszenia

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2019 roku

2019-05-26 14:46:21 Ogłoszenia

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 24 maja 2019 roku

2019-05-24 19:41:14 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów więcej»

Decyzja RK.6233.2.2019

2019-05-24 14:10:54 Ogłoszenia

W sprawie wycofania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych więcej»

Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019

2019-05-16 08:33:22 Ogłoszenia

w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania więcej»