Obwieszczenie RDOŚ WPN-III.6320.3.2020.MM

2020-07-16 15:30:58 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2020

2020-07-15 15:46:58 Ogłoszenia

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych. więcej»

ZARZĄDZENIE NR 94 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2020 roku

2020-07-10 08:38:23 Ogłoszenia

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP więcej»

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

2020-07-01 07:02:39 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2020

2020-06-29 18:36:10 Ogłoszenia

BUDOWA BUDYNKU RESTAURACYJNO-HOTELOWEGO, STACJI PALIW Z MYJNIĄ DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU więcej»

Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r.

2020-06-26 11:50:10 Ogłoszenia

W sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2020

2020-06-17 14:58:25 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 1970, 2108/10, 2108/11, 2108/3, 2108/15, 1953, 1688/1, 1385, 1384, położonej w miejscowości Pacanów, obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Prezentacja na szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych

2020-06-17 09:57:36 Ogłoszenia

więcej»

POSTANOWIENIENR 41/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 czerwca 2020 r.

2020-06-15 20:17:34 Ogłoszenia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywości dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

2020-06-15 14:49:09 Ogłoszenia

więcej»