Obwieszczenie IGPM.6730.28.2022.2023

2023-02-02 08:11:40 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury związanymi z budową i eksploatacją modułów fotowoltaicznych, obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 971, 1029, 1098 oraz 1099, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie 6220.1.2022/2023

2023-01-31 14:40:16 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 424/2, 424/3, 424/4 i 423 obręb Żabiec, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie 6220.4.2022/2023

2023-01-31 14:38:37 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 92/3, 141, 143/1, 144, 145/1 i części działki o nr ewid, 378 obręb Grabowica oraz na działkach o nr ewid. 405, 622 i części działki o nr ewid. 969, obręb Żabiec gmina Pacanów więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.14.2022/2023

2023-01-30 14:35:37 Ogłoszenia

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 1817/3 w miejscowości Pacanów więcej»

Obwieszczenia ZATiRA.1A.5151.11.2023

2023-01-30 11:41:58 Ogłoszenia

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.14.2022/2023

2023-01-30 10:00:13 Ogłoszenia

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 1817/3 w miejscowości Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.15.2022/2023

2023-01-26 09:05:01 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2022.2023

2023-01-24 13:42:44 Ogłoszenia

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS4491B” wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie więcej»

Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2023 rok

2023-01-20 14:48:29 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.13.2022/2023

2023-01-19 13:18:13 Ogłoszenia

Wydobywanie kruszywa z rzeki Wisły w km 190+780-191+630 w miejscowości Kępa Lubawska gmina Pacanów oraz w km 194+300-195+300 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły w km 193+750 w miejscowości Szczucin więcej»