OBWIESZCZENIE WPN-I.6320.5.1.2023.MM WPN-I.6320.6.1.2023.MM

2023-10-25 12:36:55 Ogłoszenia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6220.2FGO.2023

2023-10-24 10:11:32 Ogłoszenia

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Słupia - Nowy Korczyn więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2022/2023 + Decyzja

2023-10-19 09:22:50 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 92/3, 141, 143/1, 144, 145/1 i części działki o nr ewid, 378 obręb Grabowica oraz na działkach o nr ewid. 405, 622 i części działki o nr ewid. 969, obręb Żabiec gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2022/2023 + Decyzja

2023-10-19 08:17:06 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 424/2, 424/3, 424/4 i 423 obręb Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

OBWIESZCZENIE Unieważnienie listy KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców WYCIĄG

2023-10-13 19:20:15 Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 października 2023 r. (Wyciąg) więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.16.2022/2023

2023-10-12 07:12:57 Ogłoszenia

Budowa mnicha piętrząco upustowego na odpływie ze stawu do spuszczania nadmiaru wody na działce nr 32 w msc. Karsy Duże gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2023 + Decyzja

2023-10-10 09:37:33 Ogłoszenia

Budowa kanalizacji w msc. Kwasów gm. Pacanów, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-10-06 13:04:30 Ogłoszenia

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gm. Pacanów poprzez zakup motopompy pływającej więcej»

Informacja o składach z funkcjami obowodych komisji wyborczych

2023-10-05 08:12:25 Ogłoszenia

Informacja o składach z funkcjami obowodych komisji wyborczych więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2023

2023-09-25 16:04:39 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr 278/1 obręb Komorów, gmina Pacanów więcej»