Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2024-01-16 12:06:46 Ogłoszenia

O zdrowie dbamy i sport uprawiamy - doposażenie zaplecza i stadionu piłkarskiego w Słupi więcej»

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2024-01-16 12:03:47 Ogłoszenia

Swoje miejsce mamy - nad stawem się spotykamy więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2024-01-12 07:23:58 Ogłoszenia

z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. więcej»

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.299.2023.PA

2024-01-11 09:07:50 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2024

2024-01-08 14:37:59 Ogłoszenia

Budowa i montaż obiektu kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 47 położonej w miejscowości Zborówek, obręb 0023 Zborówek, gmina Pacanów.
więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny na rzecz Powiatu Buskiego

2024-01-05 09:52:50 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny na rzecz Powiatu Buskiego: Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 3871, obręb 0001 Biechów, KW KI1B/00056480/2. więcej»

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

2024-01-03 14:17:45 Ogłoszenia

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2024 roku więcej»

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 11 grudnia 2023 roku

2023-12-13 12:44:06 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie RIG-V.6220.2.2023

2023-12-12 07:15:56 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1062T Magierów - Piestrzec - Zołcza-Ugory na odcinku Piestrzec - Zołcza-Ugory od km 3 + 406 do km 6 + 246 dt.2840 m. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.16.2022/2023

2023-12-04 14:59:13 Ogłoszenia

Budowa mnicha piętrząco upustowego na odpływie ze stawu do spuszczania nadmiaru wody na działce nr 32 w msc. Karsy Duże gmina Pacanów więcej»