Obwieszczenie ROŚ.6220.15.2022/2023

2023-03-31 12:55:07 Ogłoszenia

„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów, gmina Pacanów. więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w miejscowości Pacanów

2023-03-31 10:41:21 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w miejscowość Słupia

2023-03-31 10:38:53 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: więcej»

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023

2023-03-30 08:36:24 Ogłoszenia

więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-03-27 11:32:19 Ogłoszenia

Wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.18.2022/2023

2023-03-16 13:59:41 Ogłoszenia

Budowa stawu rybnego z częściowym ogroblowaniem, rurociągiem zasilającym, mnichem spustowym z leżakiem oraz wykonanie zastawki spiętrzającej wodę na rzece więcej»

Obwieszczenie IGPM.6730.28.2022.2023

2023-03-01 13:26:13 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury związanymi z budową i eksploatacją modułów fotowoltaicznych, obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 971, 1029, 1098 oraz 1099, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów.
więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.15.2022/2023

2023-03-01 13:10:39 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 31 maja 2023 r.

2023-03-01 09:53:51 Ogłoszenia

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz CHARLIE-CRP. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.15.2022/2023

2023-03-01 09:40:33 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»