Archiwum przetargów

Opublikowany: 2023-02-28 13:53:16
Wygasł: 2023-03-15

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów

Opublikowany: 2023-02-27 12:12:55
Wygasł: 2023-03-20

Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów– etap II

Opublikowany: 2023-01-09 13:55:50
Wygasł: 2023-02-14

OGŁOSZENIE O DWÓCH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KWASÓW

Opublikowany: 2022-11-30 11:08:15
Wygasł: 2023-01-03

OGŁOSZENIE O DWÓCH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI RATAJE SŁUPSKIE

Opublikowany: 2022-11-16 13:42:30
Wygasł: 2022-11-23

Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo ul. Rehabilitacyjna 1 w Busku – Zdroju, ul. Rehabilitacyjna 1, 28-100 Busko -Zdrój i przewóz powrotny do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2022/2023 wraz z zapewnieniem opieki”.

Opublikowany: 2022-11-02 09:38:44
Wygasł: 2022-11-16

Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie

Opublikowany: 2022-10-11 12:37:24
Wygasł: 2022-11-15

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31 o pow. 0,64 ha w obrębie 0017 Rataje Słupskie, gm. Pacanów

Opublikowany: 2022-08-11 12:44:56
Wygasł: 2022-09-13

OGŁOSZENIE O CZTERECH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH RATAJE SŁUPSKIE I SŁUPIA

Opublikowany: 2022-08-09 08:28:04
Wygasł: 2022-08-16

„Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z zapewnieniem opieki.”

Opublikowany: 2022-07-26 11:20:25
Wygasł: 2022-08-22

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia

Opublikowany: 2022-07-19 08:31:55
Wygasł: 2022-08-23

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, gm. Pacanów

Opublikowany: 2022-07-13 13:06:25
Wygasł: 2022-07-22

Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Pacanów

Opublikowany: 2022-07-12 13:43:25
Wygasł: 2022-07-21

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Opublikowany: 2022-05-26 10:33:43
Wygasł: 2022-06-28

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, gm. Pacanów

Opublikowany: 2022-04-08 10:44:52
Wygasł: 2022-05-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, gm. Pacanów

Opublikowany: 2022-03-24 15:35:09
Wygasł: 2022-03-30

IGPM.7031.11.2022 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji : „Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Pacanów

Opublikowany: 2022-03-21 09:44:10
Wygasł: 2022-03-24

IGPM.271.2.2022 „Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów-Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346”

Opublikowany: 2022-03-21 09:40:01
Wygasł: 2022-03-28

IGPM.7031.10.2022 Bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych oraz tłuczniowych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Pacanów

Opublikowany: 2022-03-21 09:38:57
Wygasł: 2022-03-30

RK.271.1.2022 Dostawa i montaż promienników UV niskociśnieniowych do dezynfekcji wody na ujęciach wody w m. Wójeczka i Żabiec W ramach zadania: Modernizacja i przebudowa ujęć wody na trenie Gminy Pacanów

Opublikowany: 2022-02-09 09:25:19
Wygasł: 2022-02-24

MODERNIZACJA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY PACANÓW


znalezionych: 583 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>