Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2017-12-20 11:35:49 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Obwieszczenie BUŚ.6220.14.2016

2017-12-14 14:39:38 Ogłoszenia

w sprawie budowy chlewni więcej»

ZARZĄDZENIE nr 42/17

2017-12-12 11:45:10 Ogłoszenia

więcej»

Zarządzenie Nr 132/17 Wójta Gminy Pacanów

2017-12-07 08:29:41 Ogłoszenia

w sprawie: przyjęcia Projektu budżetu Gminy Pacanów na 2018 rok więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2017

2017-11-28 12:13:29 Ogłoszenia

Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia. więcej»

Obwieszczenie RK.602.1.2017

2017-11-27 10:54:01 Ogłoszenia

w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochrony Środowiska więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2017

2017-11-27 07:10:13 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. 141, 143/1, 145/1 obręb Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Zapytanie ofertowe na demontaż części metalowych starego budynku Urzędu Gminy

2017-11-23 11:23:47 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.18.2017

2017-11-13 08:36:11 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. gr 73, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.17.2017

2017-11-13 08:34:58 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. gr 58, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»