Obwieszczenie IGPM.6733.5.2020

2020-05-26 11:41:11 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 1970, 2108/10, 2108/11, 2108/3, 2108/15, 1953, 1688/1, 1385, 1384, położonej w miejscowości Pacanów, obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie SKO.OŚ-60/638/22/2020 z dnia 30.04.2020 r.

2020-05-20 14:43:46 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczennie ROŚ.6220.6.2020

2020-05-18 09:52:33 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 2”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica” planowanej do realizacji na działce o nr ewid. gr 113/2 obręb 0019 Trzebica
więcej»

Obwieszczennie ROŚ.6220.5.2020

2020-05-18 09:50:24 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 1”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica” planowanej do realizacji na działce o nr ewid. gr 111 obręb 0019 Trzebica.
więcej»

Obwieszczennie IGPM.6733.4.2020

2020-05-14 11:25:26 Ogłoszenia

Nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej na cele związane z dotychczasową jego funkcją. więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

2020-05-12 14:06:11 Ogłoszenia

Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w 2020 roku więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2020

2020-05-07 11:41:22 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,
na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami; 1970, 2108/10, 2108/11, 2108/3, 2108/15, 1953, 1688/1, 1385, 1384, położonej w miejscowości Pacanów, obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019.2020

2020-04-29 15:02:16 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu) więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2020

2020-04-27 11:58:30 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sroczków na działkach numer 33, 34, 35 więcej»

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Pacanów - miasto, obręb ewidencyjny Pacanów

2020-04-24 13:55:10 Ogłoszenia

więcej»