POSTANOWIENIE NR 102/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 września 2023 r.

2023-09-22 10:48:09 Ogłoszenia

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. więcej»

POSTANOWIENIE NR 101/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 września 2023 r.

2023-09-22 10:45:03 Ogłoszenia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.6.2023

2023-09-21 11:47:47 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr 975/1, 976/1 i 1031 obręb Słupia, gmina Pacanów więcej»

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 15 września 2023 r.

2023-09-18 07:05:00 Ogłoszenia

W dniu 20 września 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie odbędzie się losowanie członków komisji wyborczych więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Rataje Słupskie

2023-09-15 08:44:39 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2022/2023

2023-09-14 10:55:56 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 92/3, 141, 143/1, 144, 145/1 i części działki o nr ewid. 378 obręb Grabowica oraz na działkach o nr ewid. 405, 622 i części działki o nr ewid. 969 obręb Żabiec gmina Pacanów
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2022/2023

2023-09-14 10:53:43 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 424/2, 424/3, 424/4 i 423 obręb Żabiec, gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.17.2022/2023

2023-09-14 10:51:44 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w obrębie Sroczków , gmina Pacanów” planowanej na działkach o nr ewid. 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 479 obręb Sroczków gmina Pacanów więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 września 2023 roku

2023-09-12 14:55:02 Ogłoszenia

informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. więcej»

Ogłoszenie o możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji

2023-09-12 13:43:18 Ogłoszenia

w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, resteuratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej»