Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2019-07-12 11:27:53 Ogłoszenia

w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dnia 12 lipca 2019 roku o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzania głosowania. więcej»

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY PACANÓW

2019-07-10 09:24:23 Ogłoszenia

więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-07-08 08:40:00 Ogłoszenia

Kultura fizyczna i turystyka. Organizacja zajęć i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019

2019-06-28 08:58:15 Ogłoszenia

został przedłużony termin rozpatrzenia sprawy dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid gr 311 w m. Kępa Lubawska gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019

2019-06-24 15:16:03 Ogłoszenia

1.Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu) obejmująca nieruchomość o numerze ewidencyjnym 222, położoną w miejscowości Wójcza, obręb 0021 Wójcza, jednostka ewidencyjna: Pacanów, gmina Pacanów.
2.Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
więcej»

Ogłoszenie

2019-06-17 17:41:54 Ogłoszenia

Pozyskiwanie i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019

2019-06-14 19:58:02 Ogłoszenia

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019

2019-05-30 14:02:58 Ogłoszenia

1.Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu),
2.Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem więcej»

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 28 maja 2019 roku

2019-05-28 11:38:57 Ogłoszenia

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów więcej»

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 26 maja 2019 roku

2019-05-26 14:46:21 Ogłoszenia

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pacanów więcej»