Ogłoszenie Wody Polskie KR.ZUZ.4.421.62.2018.AK/3886

2018-07-27 11:56:44 Ogłoszenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej»

Ogłoszenie Wody Polskie KR.ZUZ.4.421.35.2018.AK/3824

2018-07-26 09:22:25 Ogłoszenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

2018-07-25 14:37:12 Ogłoszenia

pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2018

2018-07-20 09:37:09 Ogłoszenia

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków

2018-07-20 09:33:39 Ogłoszenia

o udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na montażu urządzeń przeciwdziałających zawilgoceniu i zagrzybieniu zabytkowej części Kościoła w Pacanowie. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-07-19 12:00:36 Ogłoszenia

z zakresu kultury fizycznej i sportu więcej»

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji walorów turystyczno-kulturowych Gminy Pacanów

2018-07-12 11:23:15 Ogłoszenia

proponowana kwota dotacji na realizacje zadania wynosi 25000 zł więcej»

Zarządzenie Nr 90/2018 z 11 lipca 2018 r.

2018-07-11 14:42:11 Ogłoszenia

w sprawie regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Pacanów organizacjom pozarządowym z terenu gminy więcej»

Obwieszczenie wszczęcie SPN.III.7820.1.14.2018

2018-07-03 16:02:02 Ogłoszenia

więcej»

ZARZĄDZENIE nr 85 /2018

2018-06-27 15:41:39 Ogłoszenia

więcej»