POSTANOWIENIE NR 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r.

2019-09-23 18:12:07 Ogłoszenia

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-09-23 10:17:21 Ogłoszenia

Organizacja wydarzeń integrujących lokalne społeczności więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-09-20 11:52:29 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne więcej»

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych

2019-09-14 07:29:53 Ogłoszenia

z dnia 13 września 2019 r. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-09-10 07:00:56 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-09-06 17:06:44 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego do realizacji w m. Biechów na działce o nr ewid. gr. 1190/16 więcej»

Obwieszczenie ROŚ. 6220.3.2019

2019-09-06 14:46:09 Ogłoszenia

„Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książnice, planowanego do realizacji na działce nr 254 obręb Książnice”. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2019-09-05 09:17:37 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 13 października 2019 r.: więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2019

2019-09-04 07:47:45 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Obwieszczenie ROŚ. 6220.4.2019

2019-09-03 13:33:29 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»