Zawiadomienie 6220.1.2021

2021-03-09 14:32:20 Ogłoszenia

„Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2021

2021-03-09 13:43:53 Ogłoszenia

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 288/4 w miejscowości Książnice, gmina Pacanów” więcej»

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu na reaalizacje zadania publicznego

2021-02-24 10:47:06 Ogłoszenia

,, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY PACANÓW W 2021 R.” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2020/2021

2021-02-23 11:13:02 Ogłoszenia

„Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” planowanego na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 w m. Słupia, w gminie Pacanów" więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2021-02-17 08:06:22 Ogłoszenia

Promocja Gminy Pacanów w Radio z QLTURĄ więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego GKN.6853.1.57.2020

2021-02-15 08:17:31 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2020/2021

2021-02-12 12:54:35 Ogłoszenia

„Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 2”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2020/2021

2021-02-12 12:53:36 Ogłoszenia

„Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 1”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica” więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2020/2021

2021-02-10 14:31:10 Ogłoszenia

„Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VII” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków, gm. Pacanów” planowanego na działkach o nr ewid. 125 i 231 obręb ewidencyjny Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2020/2021

2021-02-10 14:28:04 Ogłoszenia

"Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VI” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków, gm. Pacanów” planowanego na działce o nr ewid. 83 obręb ewidencyjny Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»