Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2023

2023-01-19 13:15:14 Ogłoszenia

Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych planowanego do realizacji na działce o nr ewid. gr 274 obręb Sroczków, gmina Pacanów
więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.19.2022/2023

2023-01-19 12:19:05 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278/1 obręb Komorów gmina Pacanów więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.18.2022/2023

2023-01-16 11:29:52 Ogłoszenia

Budowa stawu rybnego z ogroblowaniem, rurociągiem zasilającym, mnichem spustowym z leżakiem oraz wykonanie zastawki spiętrzającej wodę na rzece” planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 622 i 968 obręb Sroczków gmina Pacanów więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2023-01-16 08:13:49 Ogłoszenia

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2023 roku więcej»

Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.216.2022.AS

2023-01-11 11:35:15 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.5.2022.2023

2023-01-09 14:48:40 Ogłoszenia

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS4491B” wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 3183, położoną w miejscowości Biechów, obręb 0001 Biechów, gmina Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.14.2022/2023

2023-01-05 17:28:10 Ogłoszenia

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 1817/3 w miejscowości Pacanów więcej»

Obwieszczenie IGPM.6730.28.2022.2023

2023-01-02 14:59:13 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury związanymi z budową i eksploatacją modułów fotowoltaicznych, obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 971, 1029, 1098 oraz 1099, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów. więcej»

INFORMACJA o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

2022-12-30 10:16:28 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.4.2022

2022-12-27 12:24:49 Ogłoszenia

Przebudowa i budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca część nieruchomości o numerach ewidencyjnych 343/2 oraz 345, położonych w miejscowości Słupia, obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów więcej»