Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Bajki

2020-10-06 14:51:18 Ogłoszenie o naborze

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie z siedzibą przy ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, na okres 5 lat. więcej»

Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów dnia 2.10.2020 r.

2020-10-05 10:18:11 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2020

2020-09-29 11:55:30 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2020

2020-09-29 11:53:35 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2020

2020-09-22 09:20:53 Ogłoszenia

Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów, gmina Pacanów na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 76/1, 75, 920, 50, 49, 46/2, 46/3, 919, 46/4, 27, 26, 25, 24/2, 24/4, 24/3, 918 obręb: 0027 Sroczków, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2020

2020-09-21 09:35:21 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1246, 1126, 1127, 1128/2, położonych w miejscowości Wójeczka, obręb: 0022 Wójeczka, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów.
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2020

2020-09-10 11:52:02 Ogłoszenia

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2020

2020-09-01 12:49:15 Ogłoszenia

Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0242 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” planowanego do realizacji na działce nr ewid. gr 221 położonej w obrębie Słupia, gmina Pacanów,, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Powszechny Spis Rolny rozpoczyna się 1 września 2020 roku

2020-08-28 10:44:46 Ogłoszenia

Jak można się spisać? więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2020

2020-08-27 09:26:49 Ogłoszenia

Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów, gmina Pacanów. więcej»