Zarządzenie Nr 124/2018

2018-09-21 13:45:45 Ogłoszenia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. pozyskiwianie i dystrybucja żywnosci dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów więcej»

Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania

2018-09-20 15:06:01 Ogłoszenia

w związku z wyborami samorządowymi , zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. więcej»

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

2018-09-19 11:20:37 Ogłoszenia

o wezwaniu do dodatkowych zgłoszęń w okręgu wyborczym nr 14 więcej»

ZAWIADOMIENIE

2018-09-17 15:20:18 Ogłoszenia

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2018

2018-09-17 13:13:49 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długość 1203m więcej»

Informacja o składzie i zwiększonej liczbie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-13 14:04:20 Ogłoszenia

w celu rejestracji list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy. więcej»

Informacja o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-12 15:34:58 Ogłoszenia

w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-09-12 07:58:34 Ogłoszenia

poprawa estetyki zaplecza sportowego i technicznego GLKS Zorza - Tempo Pacanów więcej»

Obwieszczenie SKO w Kielcach z 04.09.2018 r.

2018-09-07 14:17:43 Ogłoszenia

dotyczące orzeczenia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziałowywania na środowisko przedsięwzięcia w Słupi. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 122/2018

2018-09-05 12:16:35 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»