Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji i druk ankiety

2016-10-05 09:05:33 Ogłoszenia

W RAMACH OPRACOWYWANIA STRATEGII ROZWOJU DLA GMINY PACANÓW NA LATA 2016-2026
więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2016-09-30 08:27:58 Ogłoszenia

,,Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów" więcej»

ZARZĄDZENIE nr 114/2016

2016-09-27 14:26:41 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie

2016-09-27 11:09:08 Ogłoszenia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.3.2016

2016-09-26 13:29:46 Ogłoszenia

1.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV,
2.Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV,
3.Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV, więcej»

Obwieszczenie BKŚ.III.6733.7.2016

2016-09-22 07:07:36 Ogłoszenia

więcej»

ZARZĄDZENIE nr 110/2016

2016-09-21 14:24:24 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 109 /2016

2016-09-21 14:22:43 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-09-19 12:37:10 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25 więcej»

Informacja o przesunięciu terminu konsultacji społecznych

2016-09-16 14:45:37 Ogłoszenia

projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. więcej»