Regulamin PSZOK w ZGOK w Rzędowie

2018-08-21 09:53:47 Ogłoszenia

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw (przygotowania do ponownego użycia) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Rzędowie więcej»

Ogłoszenie - wynik konkursu

2018-08-08 11:10:38 Ogłoszenia

Działania w zakresie promocji walorów turystyczno-kulturowych Gminy Pacanów więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2018

2018-08-07 08:30:32 Ogłoszenia

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

Obwieszczenie ROŚ. 6220.3.2018

2018-08-02 13:37:48 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2018

2018-07-30 14:12:11 Ogłoszenia

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy

2018-07-27 11:58:54 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów." więcej»

Ogłoszenie Wody Polskie KR.ZUZ.4.421.62.2018.AK/3886

2018-07-27 11:56:44 Ogłoszenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej»

Ogłoszenie Wody Polskie KR.ZUZ.4.421.35.2018.AK/3824

2018-07-26 09:22:25 Ogłoszenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

2018-07-25 14:37:12 Ogłoszenia

pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2018

2018-07-20 09:37:09 Ogłoszenia

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych na działce nr ewid. 328/2 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»