Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2016

2016-07-08 11:35:27 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości Karsy Małe gm. Pacanów.
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2016

2016-07-08 11:34:31 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe gm. Pacanów. więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2016-07-07 12:46:33 Ogłoszenia

pn. ,,Wakacje z GLKS Zorza- Tempo" więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2016

2016-07-06 12:26:16 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże gm. Pacanów. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2016

2016-07-06 12:24:35 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże gm. Pacanów. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2016

2016-06-30 10:16:04 Ogłoszenia

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną miejscowości Książnice gm. Pacanów. więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2016

2016-06-30 10:14:02 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice gm. Pacanów. więcej»

Obwieszcznie SKO.OS-60/1754/174/16

2016-06-28 13:16:50 Ogłoszenia

więcej»

Komunikat Urzędu Górniczego w Kielcach

2016-06-27 12:30:17 Ogłoszenia

W sprawie nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin więcej»

Obwieszczenie

2016-06-23 11:57:25 Ogłoszenia

o odstąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów” więcej»